Nò Campus

Nou orijinal North County Campus

1760 N. Kongrè Avenue, West Palm Beach, FL 33409

Pwomèt nou

Nou pwomèt elèv nou, ki pral travay di yo ak kwayans nan tèt yo ap sipòte pa yon anplwaye devwe. Elèv nou yo kapab reyalize diplòm lekòl segondè yo nan akselere nou an, pèsonalize anviwònman aprantisaj.

enskri Jodi a

Nou gen koulye a enskri pou la 2016-17 ane lekòl. Aplikasyon ka soumèt sou entènèt!

Kontakte nou

Tanpri kontakte nou yo aprann plis sou lekòl nou an. Rele 561-215-0933 oswa 561-215-7799 oswa voye yon imèl info@flfutures.org.

Konsantre sou gradyasyon

Nou angaje nou wè chak youn nan elèv nou gradye nan lekòl segondè.

Jiska Louvri lavil la

jou(nan)

:

lè(nan)

:

minit(nan)

:

dezyèm(nan)

Bay yon altènatif solid

Bay kominote a yon altènatif solid pou adolesan ak jenn adilt yo resevwa yon diplòm lekòl segondè.
Misyon nou se yo ki ap pèmèt moun ki pa ka kounye a anvizaje yon pozitif tan kap vini int jèn adilt ki vin pwodiktif ak kontribye manm nan kominote yo.